12/04/2021

Табло за модернизация на автоматични прелезни устройства ТМАПУ

Табло за модернизация* на автоматични прелезни устройства ТМАПУ е предназначено за разширение на функционалността на съществуващи релейни автоматични прелезни устройства АПУ. Предоставя възможност за управление …

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МИКРОКОМПЮТЪРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗА МРЦ

Модернизацията на осигурителните системи в ЖП транспорта днес е актуален въпрос. В експлоатация в НКЖИ се намират огромен брой конвенционални осигурителни съоръжения, изградени на базата …

КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ /КТДИ/

Модернизацията на конвенционалните осигурителни системи за обвръзка и работа по комуникационен канал (оптика) е възможна посредством прилагане на безопасни технологии от индустриалната автоматизация. Технологията SafetyBridge …

Пета работна среща между представители на бизнеса и държавата в областта на железопътната цифровизация

На 12 декември 2019 се проведе пета работна среща между експерти от Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия и нейни членове с МТИТС, …