25/02/2021

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МИКРОКОМПЮТЪРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗА МРЦ

Модернизацията на осигурителните системи в ЖП транспорта днес е актуален въпрос. В експлоатация в НКЖИ се намират огромен брой конвенционални осигурителни съоръжения, изградени на базата …

ОБВРЪЗКА НА РЕЛЕЙНА ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА ПО КОМУНКИАЦИОНЕН КАНАЛ

Ключови думи: безопасност, осигурителна техника, оптика, PLC, ТДИ, РПАБ, модернизация, SIL3, надеждност, разходи. Резюме: През последните години мрежата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“” медният …

АВТОМАТИЧНО ПРЕЛЕЗНО УСТРОЙСТВО АПУ-К – ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ

****Непубликуван и “суров” материал от Септември 2011*** Автоматичното прелезно устройства АПУ-К е създадено, като продължение на фирмената гама релейни АПУ с наименование АПУ-Мб. АПУ-К е ново …