27/01/2021

Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия на работна среща с представители на държавните железопътни институции

На 28 август 2019 година в партньорски офис на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия RASTIA с домакини ТИНСА и Инфракеър се проведе …

Браншът и държавата обсъдиха въпросите на цифровизацията в железопътния транспорт

На 21-ви март се проведе работна среща между бизнеса, железопътното инфраструктурно предприятие, министерство на транспорта и водещи държавни университети в сферата на железопътния транспорт. Срещата …

Първа работна среща между български жп производители на оборудване с представители от ДП“НКЖИ“ и ИА“ЖА“

Днес 15 Януари 2019 година в офиса на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия RASTIA се проведе работна среща между представители на български …

АВТОМАТИЧНО ПРЕЛЕЗНО УСТРОЙСТВО АПУ-К – ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ

****Непубликуван и “суров” материал от Септември 2011*** Автоматичното прелезно устройства АПУ-К е създадено, като продължение на фирмената гама релейни АПУ с наименование АПУ-Мб. АПУ-К е ново …