17/10/2021

Табло за модернизация на автоматични прелезни устройства ТМАПУ

Табло за модернизация* на автоматични прелезни устройства ТМАПУ е предназначено за разширение на функционалността на съществуващи релейни автоматични прелезни устройства АПУ. Предоставя възможност за управление …

КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ /КТДИ/

Модернизацията на конвенционалните осигурителни системи за обвръзка и работа по комуникационен канал (оптика) е възможна посредством прилагане на безопасни технологии от индустриалната автоматизация. Технологията SafetyBridge …