17/01/2022

ЗА НАС

         Фирма ОЛСТ Сервиз е създадена през 2011 година, както сервиз за електроника. През годините фирмата разширява дейността си и от 2019 година предлага иновативни продукти в областта на осигурителната техника ОТ и комуникациите под марката OLST.EU – разработено и произведено в България. Стратегически си сътрудничи с фирми доставчици и производители на оборудване, при разработката, производството и внедряването на нови продукти за българския пазар. Обединява екип от инженери с дългогодишен опит в разработката, производството и внедряването на ОТ.

ПРОДУКТИ РАЗРАБОТЕНИ И МОДЕРНИЗИРАНИ
ОТ РАЗВОЙНИЯ ЕКИП ПРИ ОЛСТ СЕРВИЗ
 • 2004 Индуктивен педал ДП-1 (резервни сензори) – внедрени над 100 бр.
 • 2005 Релейно АПУ по изискванията на ТС ЖИ-002-2005 – внедрени над 150 бр.
 • 2005 Модул УПУС за управление и контрол на лампови СПШ и ППС – внедрени над 1200 бр.
 • 2006 Микропроцесорно ТДИ с увеличен брой информации – внедрени над 200 бр.
 • 2006 Блок защита на батерия БЗБ (микропроцесорен) – внедрени над 300 бр.
 • 2006 Индуктивен пътен датчик ДП2 – приет за експлоатация в неелектрифицирани участъци.
 • 2010 Прототип на АПУ с безопасен контролер – успешно тестван в заводски условия.
 • 2011 Микропроцесорен модул за контрол на 1500V – внедрени 5 бр.
 • 2012 Безопасен релеен интерфейс между ЕБ и Електра – в експлоатация на гара Крумово, гара Тодор Каблешков и гара Септември.
 • 2013 Актуализирана хибридна схема на АПУ (един тип реле РЕЛ 1-1600 и електронни модули) – внедрени над 50 бр.
 • 2013 Блок за логически контрол на АПУ – внедрени над 50 бр.
 • 2013 Модернизирана конструкция на БМ и поцинковани стълбове за светофори – внедрени в над 50 АПУ.
 • 2013 Апаратура за надграждане на АПУ БТУК – внедрени над 10 бр.
 • 2015 Пулт-табло за гарови централизации – внедрени 10 бр.
 • 2017 КТЗУ МРЦ Комплексно токозахранване – внедрени 14 бр.
 • 2018 АПУ-LED апаратура за надграждане на АПУ – прието за експлоатация в НКЖИ.
  • СПШ LED – три фаров сигнал с LED фарове.
  • Модул МУКС за управление и контрол на LED сигнали.
  • Контролер TRISAFE за надграждане на АПУ.
 • 2019 КТДИ Комуникационно ТДИ – внесен в НКЖИ за разглеждане…
 • 2020 КМСПШ Комплект за модернизация на СПШ – внесен в НКЖИ за разглеждане…
  • Модул МУКС2 за управление и контрол на LED сигнали.
 • 2020 ТМАПУ Табло за модернизация на АПУ – внесен в НКЖИ за разглеждане…
  • ССПШ – три фаров шосеен прелезен сигнал с LED фарове.