17/01/2022

Табло за модернизация на автоматични прелезни устройства ТМАПУ

Табло за модернизация* на автоматични прелезни устройства ТМАПУ е предназначено за разширение на функционалността на съществуващи релейни автоматични прелезни устройства АПУ.

Предоставя възможност за управление и контрол на енергоефективни светодиодни сигнали за СПШ, ПСПШ и ППС. Реализира безопасна логическа проверка на състоянието на АПУ и разрешава активиране на сигнално показание „бяла мигаща“ на СПШ.

Основно приложение на ТМАПУ е преустройство за привеждане на съществуващо АПУ в съответствие с изискванията на „Наредба № 17 за регулиране движението по пътищата със светлинни сигнали“.

Функционалността на ТМАПУ е съобразена с изискванията на ТС ЖИ-002-2005.

TO_ТМАПУ_100

 

 

*Модернизация – усъвършенстване и съобразяване със съвременните изисквания, посредством прилагане на най-новите технологии. Частична замяна на елементи от съоръжение с нови, целяща разширяване на функционалността му и/или подобряване на отделни технически характеристики.