17/01/2022

Светодиоден светофар прелезен шосеен ССПШ

Светодиоден светофар прелезен шосеен ССПШ  е предназначен да подава светлинен и звуков сигнал към пътните превозни средства преминаващи през ЖП прелез. За светлинна сигнализация са използвани светодиодни LED светофарни секции, характеризиращи се с висока надеждност и енергоефективност.

Технологията LED изисква минимална поддръжка и драстично снижава експлоатационните разходи спрямо конвенционалните (лампови) светофари, демонстрирайки по-ниска консумация и значително по-дълъг живот на светодиодите.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

 • Габаритни размери: 3000 х 820 х 670 mm.
 • Диаметър на светещото поле 200 мм.
 • Маса – 89 kg.
 • Присъединителни размери на основата към фундамента: 300 х 300 mm.
 • Работно напрежение от 11V до 31V DC.
 • Изолационно съпротивление ≥ 50 МΩ при нормални климатични условия.
 • Електрическа якост на изолацията между тоководещите части и корпус – 1000 V/50 Hz.
 • Степен на защита на модулите ІР 55.
 • Температурен диапазон на модулите от  -40 до +60о С.
 • Консумация модулите 5W червен/ 5W бял.
 • Живот на светодиодите 100 000 часа (11 години).

 

ССПШ е конструиран според изискванията на Техническа спецификация на НК „Железопътна инфраструктура” ТС ЖИ 021-2011.

TO_ССПШ_100