17/01/2022

КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ /КТДИ/

Модернизацията на конвенционалните осигурителни системи за обвръзка и работа по комуникационен канал (оптика) е възможна посредством прилагане на безопасни технологии от индустриалната автоматизация. Технологията SafetyBridge е подходяща за целта, като предлага безопасна PLC логика и безопасна Ethernet комуникация,  сертифицирана до ниво на безопасност SIL3. Технологията е гъвкава и позволява да се конфигурира за реализация на приложения, изискващи комуникация и логика.

КТДИ е система за модернизация на релейни АПУ, осъществяваща обвръзка по комуникационен канал (оптика). Изградена е с индустриални безопасни PLC по технологията  SafetyBridge, притежаваща сертификат за ниво на безопасност SIL3. Изпълнява функционалността на ТДИ зададена в ТС ЖИ-002-2005. Съдържа иновативен контрол на бутон БДО, за осъществяване на безопасно изпълнение на контролируемата командата за далечно отваряне. Позволява транслиране на състоянията на релета УАПУ и УБС. Интегрира се с АПУ посредством преустройство. Притежава висока надеждност.

02_TO_КТДИ1