17/01/2022

МИКРОПРОЦЕСОРНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СИГНАЛИ 2.0 /МУКС2/

Микропроцесорен модул за управление и контрол на сигнали е интерфейс към светлини сигнали в ОТ, съобразен с изискванията на ТС ЖИ-002-2005. Реализира управление и контрол на светодиодни LED модули за СПШ и ПСПШ. Подходящ е за приложение в АПУ. Притежава висока надеждност.

TO_МУКС2_006