17/01/2022

КОМПЛЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПШ /КМСПШ/

КОМПЛЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПШ /КМСПШ/ е набор от стандартни и специфични компоненти и резервни части, окомплектован според предназначението си.

Предназначен е за замяна на лампови модули (лампа, фасунга и рефлектор) тип Футурит със светодиодни LED модули в СПШ и ПСПШ, без промяна в конструкцията, запазвайки параметри съобразени с изискванията на ТС ЖИ-002-2005.

Комплектът се състои от:

  • STARLED2 модули, производство на La Semaforica srl.
  • Монтажни компоненти за монтаж на LED модула към корпуса на Футурит.
  • Микропроцесорни модули за управление и контрол на LED сигнали /МУКС2/, съобразени с изискванията на ТС ЖИ-002-2005.

Комплекта е подходящ е за модернизация на съществуващи релейни ЖП прелези в мрежата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“”, работещи с лампови СПШ /трифариови/ и ПСПШ за работа със светодиодни LED фарове.

След модернизация с КМСПШ се повишава видимостта, енергоефективността и надеждността на сигнала. Отпада необходимостта от замяна на изгорели лампи. По данни на производителя живота на светодиодния фар е над 100 000 часа или над 10 години, което сравнено с 600 часа живот на 20W лампа е разлика от над 160 пъти.

При модернизация на съществуващ прелез с КМСПШ се реализира положителен икономически ефект в следствие на икономия на ел. енергия и намалените разходи за поддръжка (замяна на лампи). При прелез работещ с лампови СПШ, годишната консумация само на шосейните сигнали е приблизително 190 KW/h, спрямо 47 KW/h за светодиодни сигнали, което е 4 пъти по-малко и спестява 143 KW/h ел. енергия годишно. Ежегодно на един прелез се налага смяна на средно 15 бр. двунишкови лампи, които са с живот 600 часа, според производителя. При светодиодните модули живота, според производителя е 100 000 часа, което означава повреда на 0.1 модула годишно или смяна на един модул на 10 години.

02-TO_КМСПШ_100