17/10/2021

КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ /КТДИ/

Модернизацията на конвенционалните осигурителни системи за обвръзка и работа по комуникационен канал (оптика) е възможна посредством прилагане на безопасни технологии от индустриалната автоматизация. Технологията SafetyBridge …

Пета работна среща между представители на бизнеса и държавата в областта на железопътната цифровизация

На 12 декември 2019 се проведе пета работна среща между експерти от Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия и нейни членове с МТИТС, …

ОБВРЪЗКА НА РЕЛЕЙНА ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА ПО КОМУНКИАЦИОНЕН КАНАЛ

Ключови думи: безопасност, осигурителна техника, оптика, PLC, ТДИ, РПАБ, модернизация, SIL3, надеждност, разходи. Резюме: През последните години мрежата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“” медният …

Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия на работна среща с представители на държавните железопътни институции

На 28 август 2019 година в партньорски офис на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия RASTIA с домакини ТИНСА и Инфракеър се проведе …

Браншът и държавата обсъдиха въпросите на цифровизацията в железопътния транспорт

На 21-ви март се проведе работна среща между бизнеса, железопътното инфраструктурно предприятие, министерство на транспорта и водещи държавни университети в сферата на железопътния транспорт. Срещата …

Първа работна среща между български жп производители на оборудване с представители от ДП“НКЖИ“ и ИА“ЖА“

Днес 15 Януари 2019 година в офиса на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия RASTIA се проведе работна среща между представители на български …